• HVN Vastgoedkeuring

U heeft de woning of het bedrijfspand al gekocht of het is al langer eigendom maar u zou toch graag een bouwkundige keuring of bouwkundig onderzoek willen laten uitvoeren? U zou graag inzicht krijgen in de bestaande situatie van uw woonhuis/bedrijfspand dan is een bouwkundige keuring of bouwinspectie een passende mogelijkheid om inzicht te krijgen in de staat van het vastgoed. U wilt graag een onafhankelijk bouwtechnische keuring of bouw inspectie, laat dan eerst een bouwkundige inspecteur een bouwkundige keuring uitvoeren. Een bouwinspectie geeft u een beter, onafhankelijk en duidelijker inzicht in de huidige staat van de woning of bedrijfspand waar van u eigenaar bent of  in de mogelijke aankoop geïnteresseerd  bent.

Bouwkundige inspectie woning
Wanneer laat u een bouwkundige keuring (woonhuiskeuring) of inspectie uitvoeren? Eigenlijk kan dat op ieder moment. Of u nu koper verkoper of eigenaar bent het is altijd mogelijk om een bouwkundige keuring of woning inspectie te laten uitvoeren.

 • als huurder wanneer u ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud
 • als u wilt voldoen aan uw onderzoek of mededelingsplicht
 • wanneer u een bestaand pand al een tijdje in uw bezit heeft en u wilt bijv. een “apk” of inventarisatie van de staat van onderhoud van de onroerende zaak
 • vooraf gaand aan een renovatie of groot onderhoud.
 • als verkoper: u kunt profiteren van een versnelde verkoop de koper krijgt namelijk een goed beeld van de eventueel te verwachten kosten

Het bouwtechnische rapport, ook al bouwkundig rapport genoemd, wordt nadat de bouwkundige keuring is uitgevoerd geschreven en opgeleverd. Heeft u graag voor een bouwkundige keuring en bouwtechnische keuring meer informatie? Neem gerust contact op met ons.

Een inspectie kan bestaan uit het onderzoeken van een onderdeel van het object. Bij een uitgebreide bouwkundige keuring word er op de volgende onderdelen gelet,

 • schoorstenen 
 • dak pannen en kap constructie (voor zover zichtbaar)20160417 184538 hvn
 • metselwerk gevels en binnen muren
 • trappen
 • tegelwerk van de wanden en vloeren
 • kozijnen ramen en deuren
 • schilderwerk en beglazing                           
 • hang- en sluitwerk
 • kitwerk

Installatietechnisch:

 • verwarming
 • gasinstallatie algehele staat, zonder afpersen
 • elektrische installatie 
 • riolering
 • sanitair 
 • waterleidingen 
 • keuken

Dit alles wordt voor zover visueel waarneembaar visueel beoordeeld, wij gaan geen onderdelen en delen van het object ontmantelen om onderzoek (woonhuis keuring) te mogen en kunnen uitvoeren. Mocht dit nodig zijn dan alleen met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het te keuren object.

Tijdens de inspectie worden de kruipruimte (indien toegankelijk) vanaf de rand van het toegangsluik beoordeeld. Het dak wordt (indien binnen de richtlijnen van de ARBO wetgeving mogelijk) ook geïnspecteerd.

De kosten van een bouwtechnische keuring/inspectie zoals omschreven zijn op aanvraag.